top of page
תפקיד המחנך בגן ילדים מונטסורי

תפקיד המחנך

“כאשר עובדים עם ילדים צעירים, לפעמים רואים תוצאות אחרי עשר שניות. ולפעמים - לא רואים אותן גם אחרי עשר שנים...

בכל מקרה, תמשיך לזרוע את הזרעים של האופי וההתנהגות בסופו של דבר הם יפרחו לפרחים יפיפיים”

1. היה פעיל בהכנת הסביבה

הכנת הסביבה

2. עזור לילד שמחפש פעילות

דאג שנוכחותך ורצונך לעזור, יהיו מורגשים עבור הילד המחפש ומקיימים בפנימיותו של הילד שמצא.

עזור לילד שמחפש פעילות

3. הצע שוב ושוב פעילויות

שעוזרת לסביבה המונטסורית להישאר רגועה וחיובית, שילד סרב בעבר לעשות

הצע שוב ושוב פעילויות

4. כבר את הילד הנח

המסתכל על הילדים האחרים עובדים

כבר את הילד הנח

5. יהיה תמיד קשוב לקריאה של הילד הזקוק לעזרתך. הקשב לילד שזקוק לך, וענה בצורה מנומסת ורגועה.

יהיה תמיד קשוב

6. כבד את הילד שעושה טעות, ואפשר לו לתקן את עצמו בעצמו.

וכאשר אתה טעית, תודה בטעות, התוודה והתנצל עליה.

כבד את הילד שעושה טעות

7. רכז את כל כוחותיך ומאמציך בכדי לעזור ולפתח את החיובי בילד. הצע לו תמיד את הטוב ביותר הקיים בך.

רכז את כל כוחותיך

8. לעולם אל תדבר סרה על ילד, בפניו או מאחורי גבו.

לעולם אל תדבר סרה

9. אל תרים או תיגע בילד ללא רשותו, לא אם הזמין אותך לכך בצורה כזו או אחרת.

אל תרים או תיגע בילד

10. דבר בשקט גם אם יש רעש, על מנת למשוך את תשומת ליבו של הילד לשקט ולשלווה שבסביבתו. השתמש במילים נעימות ומנומסות, היה בעל נוכחות אהובה.

דבר בשקט גם אם יש רעש
bottom of page